ทางหลวงติดป้ายคุมความเร็วขึ้น-ลง “ดอยสุเทพ” ห้ามเกิน 60 กม./ชั่วโมง

อุบัติเหตุบนถนนศรีวิชัย ในเส้นทางขึ้นสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดป้ายเตือนเพื่อป้องกันความสูญเสียกับชีวิตและทรัพย์สิน