ประมวลภาพ “ป๋าเปรม ทำบุญวันคล้ายวันเกิด ครบรอบปีที่ 98”

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อถวายเครื่องสักการะและรับประทานพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบ 98 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 26 สิงหาคม 2561

“ป๋าเปรม” ยิ้มแย้มเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ทำบุญวันเกิด 98ปี [คลิป]

ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เพื่อถวายเครื่องสักการะและรับประทานพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบ 98 ปี ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส สุขภาพแข็งแรง ปัดตอบอยากได้อะไรในวันเกิดปีนี้