ไม่ได้นิ่งนอนใจ “บิ๊กอู๋” เคาะมาตรการรองรับผู้จบป.ตรี ตกงาน

กระทรวงแรงงาน ออกมาตรการช่วยเหลือผู้จบปริญญาตรีว่างงานเร่งด่วน ตั้งเป้า 100,000 คน มีงานทำใน 3 เดือน ตั้งศูนย์ OSS ทั้งในภูมิภาคและส่วนกลางบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วน