โกงอีก! ทุนนร.ยากไร้ชายแดนใต้ ยังไม่เว้น

ป.ป.ท. เขต 9 พบพิรุธศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา มอบทุนการศึกษาให้ 4 โรงเรียนในอำเภอเบตง โดยมอบทุนแค่รายละ 1,000 บาท แต่ทำใบเสร็จรับเงินเพิ่มอีกเท่าตัว