“นายกฯ”จ่อเปิดหลักสูตร “ป.ย.ป.รุ่น3” เน้นระดับท้องถิ่น หวังเปลี่ยนความคิดใหม่

“นายกฯ”เตรียมเปิดหลักสูตร ป.ย.ป.รุ่น 3 เน้นระดับท้องถิ่น พร้อมเปิดโอกาสให้นักการเมืองส่งตัวแทนเข้าร่วม หวังเปลี่ยนความคิดใหม่