ผบ.ทอ.แจงชัด”เหล่าทัพ” แยกตัวจาก”คสช.” ไม่ได้!

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ยืนยัน เหล่าทัพไม่สามารถแยกตัวออกจากคสช.ได้ เพราะกองทัพ ไม่เคยก้าวก่ายงานของฝ่ายการเมือง มีเพียงงานรักษาความสงบเรียบร้อยให้บ้านเมืองเท่านั้น