ผบ.สส. วางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกู้อิสรภาพของไทย