หมอรามาฯ เฉลย “ผมหงอก”ไม่ใช่ปัญหาจากการถูก “ถอนหงอก”

ผศ.นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยถึงความเชื่อว่า การถอนผมหงอก ยิ่งถอน ยิ่งหงอกนั้น ไม่เป็นความจริง