สะเทือน!! ชาวบ้านเดือดร้อนหลังปรับราคาแก๊ส-ร้านตามสั่งเตรียมขึ้นราคา

ร้านอาหารตามสั่งเตรียมขึ้นราคาอาหาร หลังจากแก๊สประกาศขึ้นราคาอีกกิโลกรัมละ 1.54 บาท ด้านร้านขายแก๊สรายย่อยยอมรับ ยอดสั่งแก๊สน้อยลงจากเดิมทั้งๆ ที่อยู่ในช่วงเปิดเทอม