พอใจผลหารือ! ชาวประมงเดินหน้าทยอยเปิดอ่าววันนี้

เจรจาตัวแทนรัฐเป็นผล ตัวแทนชาวประมงพอใจ พร้อมทยอยเปิดอ่าววันนี้ ด้านกรมสวัสดิการแลคุ้มครองแรงงาน ระบุจะยกเลิกเก็บใบสลิปที่สร้างความยุ่งยาก ให้กับนายจ้าง ให้ทำได้ทันที