WHO เตือนผู้คนกว่า 1 ใน 4 ของโลกไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ

องค์การอนามัยโลกออกมาเตือนว่า ทุกวันนี้ ประชากรมากกว่า 1 ใน 4 บนโลกใบนี้ ยังไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ ซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้