คนทำงานกรุงเทพ 45% เครียดผิดปกติ

กรมสุขภาพจิต เผยผลการสำรวจสุขภาพใจของชาวกทม. 50 เขต วัยทำงานอายุ 15-60 ปี ทุกสาขาอาชีพ พบร้อยละ 45 มีความเครียดระดับผิดปกติ นอนไม่หลับ หงุดหงิด จาก 3 สาเหตุหลัก