ชาวบ้านกาญจนบุรีร้องหน่วยงานช่วยผลักดันช้างเข้าป่า

ชาวบ้านท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรีเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยผลักดันช้างให้ออกไปจากชุมชน หลังเข้ามาทำลายพืชผลของชาวบ้านได้รับความเสียหาย