นายกฯลงนามเอ็มโอยู เชื่อมโยงส่งเสริม ข้าว กข.43-น้ำนมข้าว

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานลงนามเอ็มโอยู เชื่อมโยงข้าว กข.43 และผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว ระบุเป็นการแก้ปัญหาครบวงจร ยั่งยืน ย้ำรัฐบาลไม่ทอดทิ้งใครและหวังว่ารัฐบาลหน้าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง