พม. เตรียมจัดมหกรรมตลาดนัด สร้างอาชีพ ลดความรุนแรง 12-16 ก.ย.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมจัดงานมหกรรมตลาดนัด สร้างอาชีพให้มั่นคง เพื่อลดความรุนแรงในสังคมไทย ผ่่านผลิตภัณฑ์ฝีมือสินค้าจากกลุ่มสตรี