พัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร พุ่งเป้าเป็น “World Herb Hub”

กรมการแพทย์แผนไทยฯ MOU หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรครบวงจร พัฒนาเศรษฐกิจมุ่งเป้าเป็น “World Herb Hub”