5 หน่วย เร่งสร้างกลไกโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

อย. ร่วมกับ กระทรวงดีอี สำนักงาน กสทช. สคบ. และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หารือกลไกการจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายทางสื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ต สามารถคุ้มครองผู้บริโภคทันต่อเหตุการณ์