โชคหล่นทับ! ออมสินสายเปย์ แจกรถทั้งปี รวยล้านทุกเดือน

ธนาคารออมสิน กระตุ้นให้เกิดการออมระยะยาว แจกโชคใหญ่ครั้งแรกในกิจกรรม ออมสินสายเปย์ แจกรถทั้งปี รวยล้านทุกเดือน โดยจะมีการจับรางวัลรวมจำนวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง รวม 108 รางวัล