พบอีก! เสริมอาหารอ้างอกฟู รูฟิต ใช้เลข อย. ที่แจ้งยกเลิกทะเบียนไปแล้ว

อย.พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร A -4 โฆษณาเกินจริงอวดอ้าง ในลักษณะช่วยเพิ่มขนาดหน้าอก ช่วยให้ระบบภายในดี พบเลข อย. ยกเลิกทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เร่งดำเนินการระงับโฆษณาแจ้งดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง