เร่ง! ประชุมนัดแรก ผลิตภาพยนตร์เหตุการณ์ถ้ำหลวงฯ

วธ.ชงรายชื่อผู้ทรงวุฒิ-ผู้เชี่ยวชาญ-หน่วยงานเกี่ยวข้อง เสนอนายกฯ ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ล่าสุดมีผู้ประกอบการชาวไทย-ต่างประเทศ แสดงความจำนงผลิตภาพยนตร์เหตุการณ์ถ้ำหลวง 12 โครงการ