หนุนผู้ประกอบการไทยยานยนต์และชิ้นส่วนสู่ยุค 4.0

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ต้องปรับตัวและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงต่อยอดการผลิตเพื่อก้าวไปสู่การผลิตยานยนต์สมัยใหม่ ทำให้ภาครัฐและเอกชนเตรียมจัดงานสัมมนาหนุนผู้ประกอบการไทยสู่ยุค 4.0 ติดตามจากรายงาน