กฟน. เดินหน้า พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า จากพลังงานทดแทน

เรื่องของพลังงานทดแทน นับวันจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการเพิ่มศักยภาพของระบบไฟฟ้าให้กับประชาชน ทำให้การไฟฟ้านครหลวง และ บริษัท BCPG ได้ร่วมเดินหน้าพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยมีกรอบเวลา 2 ปี