ศอ.บต. จับมือ พาณิชย์ ผลักดันผลไม้ชายแดนใต้ สู่ตลาดโลก

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานร่วมประชารัฐ ส่งเสริมผลักดันผลไม้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ผู้บริโภคในตลาดโลก เน้นย้ำรักษาคุณภาพผลผลิตและปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน