“ลุงตู่” แนะเกษตรกรทุกจังหวัด สร้างจุดเด่นให้สินค้าหลังต่างชาติสนใจ

นายกรัฐมนตรี แนะทุกจังหวัดสร้างจุดเด่นสินค้าเกษตร ส่งเสริมการขายและการท่องเที่ยว หลังผักผลไม้ไทยหลายชนิดถูกใจผู้โดยสารการบินไทย