กลุ่มเสี่ยง! “เบาหวาน” ไม่ใช่เรื่องกินอย่างเดียว แต่เกิดจาก “การนอน” ด้วย

งานวิจัยชี้ นอนดึกตื่นสาย–นอนหลับๆ ตื่นๆ เสี่ยงโรคเบาหวาน จากโครงการศึกษาวิจัยอัตราการพัฒนาไปเป็นโรคเบาหวานและการศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับปัจจัยการนอนหลับและระดับกรดยูริคในเลือดกับ HbA1c ในผู้ที่มีภาวะ Pre-diabetes