อย. เตือน ผู้ป่วย 4 โรคควรเลี่ยงกินผักบางชนิด อาจส่งผลต่อโรคที่เป็นอยู่

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เตือนประชาชนที่เป็นโรคเหล่านี้ ไม่ควรรับประทานผักและผลไม้บางชนิด เพราะอาจจะไปกระทบกับโรคที่เป็นอยู่