“ผักตบชวา” จากวัชพืชสู่งานหัตถกรรมสร้างรายได้

แต่ก่อนมักจะได้ยินว่า ผักตบชวาก็คือวัชพืชที่ไร้ค่า ถ้าขึ้นเยอะหนาแน่นอาจทำให้น้ำเน่าเสียได้ แต่ตอนนี้ ผักตบชวา ไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้ว เพราะกลุ่มจักสานผักตบชวาไชยภูมิ สามารถนำเอา ผักตบชวา มาพัฒนาต่อยอด จนเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้หล่อเลี้ยงชุมชนได้อย่างน่าชื่นชม