“ผักปลอดสารเคมี” ดีต่อลูกค้าและสุขภาพเจ้าของสวน

ปัจจุบันกระแสผักออร์แกนิกและผักปลอดสารพิษ กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากคนไทยใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น และทำให้ฟาร์มหรือสวนหลายแห่ง เปลี่ยนมาปลูกผักปลอดสารพิษ เพราะนอกจากจะดีต่อตัวลูกค้าแล้ว ยังดีต่อสุขภาพของเจ้าของสวนเอง