ปูทางเลือกตั้ง! “มีชัย” แนะกกต.ทำผังเวลาเลือกตั้งให้ชัดเจน

ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ แนะนำกกต.ให้ทำผังเวลากำหนดแผนจัดการเลือกตั้งให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามได้ ขณะที่ประธานกกต.ยืนยัน พร้อมจัดการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่น และ เลือกตั้งทั่วไป