Breaking News : สถานทูตเตือนคนไทย 8 ธ.ค.เลี่ยงเดินทางไปปารีส

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เตือนคนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังกลุ่มผู้ใส่เสื้อกั๊กเหลืองนัดชุมนุมใหญ่ต่อต้านรัฐบาล วันที่ 8 ธ.ค.นี้

ฝรั่งเศสหวั่นความวุ่นวายเสาร์นี้ หลังผู้ประท้วงจัดชุมนุมใหญ่

แม้ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะยอมระงับการขึ้นภาษีน้ำมันไปก่อน หลังเกิดการประท้วงอย่างหนักของกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองต่อเนื่องหลายสัปดาห์ แต่ล่าสุด ผู้ประท้วงบางส่วนยังคงไม่พอใจ และยืนกรานที่จะจัดการประท้วงครั้งใหญ่ในวันเสาร์นี้ ซึ่งรัฐบาลเตือนว่า การประท้วงดังกล่าวอาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นตามมาได้