สหรัฐฯ ยุติความช่วยเหลือปาเลสไตน์

สหรัฐฯ ประกาศยุติความช่วยเหลือแก่องค์กรของสหประชาชาติที่คอยให้ความช่วยเหลือปาเลสไตน์ หลังประกาศตัดเงินช่วยเหลือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา