ทำ “สปาเล็บเท้า” ให้ช้างผ่อนคลาย

การทำเล็บไม่ใช่มีแต่เฉพาะคนเราเท่านั้น แต่ที่ปางช้างแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีการทำเล็บและทำสปาเท้าให้กับช้างด้วย เพราะนอกจากจะทำให้ช้างผ่อนคลาย ยังทให้เกิดความปลอดภัย เพราะหากช้างเล็บยาวเกินไป น้ำหนักตัวจะกดทับทำให้เล็บช้างแตกเกิดเป็นแผลตามมา บางเชือกอาจถึงขั้นเล็บเท้าเน่าได้