ธอส. เดินหน้า “บ้านล้านหลัง” ราคาไม่ถึงล้าน ปล่อยสินเชื่อ สิ้นปีนี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เสนอ ”โครงการบ้านล้านหลัง “ราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท หากว่า ครม.เห็นชอบ จะสามารถดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ ในระยะแรก จำนวน 100,000 ยูนิต ในเขตกรุงเทพมหานคร