ผ่อนผันวันสุดท้าย! แรงงานแห่กลับเข้าไทยเพียบ

ที่ด่าน ตม.บ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีแรงงาน 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา เดินทางกลับเข้าประเทศไทยเพื่อกลับไปทำงาน ให้ทันกำหนดผ่อนผันค่าธรรมเนียมวีซ่า