เตือน “ธูปไล่ยุง” ขายตามชายแดน พบสารอันตราย!

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบสารไดมีฟลูทริน (dimefluthrin) ในธูปไล่ยุงที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน วางขายตามแนวชายแดน ไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่ระบุสถานที่ผลิตและเลขทะเบียน และสารที่ตรวจพบเป็นสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์