สมเด็จพระสังฆราชประทานพระวโรกาสให้พระครูบาบุญชุ่ม

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร

“สะตวง” ประกอบทำพิธีช่วย 13ชีวิตติดถ้ำหลวง ของครูบาบุญชุ่ม!

การทำพิธีเปิดทางช่วยเด็กและโค้ชทั้ง 13 คนที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงของพระครูบาบุญชุ่มในวันนี้ มี “สะตวง” เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำพิธีครั้งนี้ด้วย “สะตวง” คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร เรามีข้อมูลมาฝากกันค่ะ

ครูบาบุญชุ่ม ทำพิธี “ถอนขึด” คืออะไร?

“ถอนขึด” ตามคติความเชื่อของชาวล้านนา เกี่ยวกับพิธีสวดถอนนั้น ชาวล้านนาเชื่อกันว่า เป็นการถอดถอนเอาสิ่งที่ไม่ดี โดยจุดมุ่งหมายของการสวดถอนก็เพื่อขับไล่ความไม่ดี หรือสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ที่ไม่เป็นมงคลออกไป และเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าตัว เจ้าบ้าน