โยธากาฬสินธุ์ แจงสาเหตุ “พระธาตุสามหุน” พังถล่ม เหตุสร้างผิดแบบ

โยธาธิการและผังเมือง จ.กาฬสินธุ์ ระบุพระธาตุสามหุนพังถล่ม อาจจะเกิดจากการก่อสร้างผิดแบบและ มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ รวมทั้งไม่มีมีวิศวกรเข้ารับรองความมั่นคงแข็งแรง