นายกฯกราบพระธาตุเขี้ยวแก้วศรีลังกา ขอปกป้องประเทศไทย

“นายกฯ” กราบพรพระธาตุเขี้ยวแก้วศรีลังกา ขอปกป้องประเทศไทย หวังสิ่งร้ายๆไม่เกิดขึ้นอีก คนไม่ดีเปลี่ยนใจเลิกทุจริตคอร์รัปชัน เห็นพ้องการพัฒนาการค้าการลงทุนร่วมกัน ในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ เชื่อเอิ้อการพัฒนาระหว่างกัน