ปิดทองใต้ฝ่าพระบาทองค์พระนอน ผูกสายสิญจน์ต้นสาละ

ที่วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทองมีพระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย พุทธศาสนิกชนนิยมเดินทางไปกราบไหว้