“พระนารายณ์มหาราช” กับเกมการทูต…ที่สุดจะเหนือชั้น

พระนารายณ์ไม่ใช่คนหูเบาเชื่อฝรั่งอย่างที่ในละครปาคำนี้ใส่พระองค์แทบทุกตอน แต่คือมหาราชที่ปรีชาสามารถอย่างแท้จริง ทรงเดินเกมการทูตเหนือชั้นอย่างที่ไม่เคยมีกษัตริย์เอเชียชาติไหนทำได้มาก่อน