“ภูมิใจไทย” ทาบทาม”ลูกยอด ศิริวัฒน์-พระประดิษฐ์-กูเฮง” เข้าพรรค?

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันจันทร์พุธ ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”

“ภูมิใจไทย” เปิดบ้านรับ “ลูกยอด ศิริวัฒน์-พระประดิษฐ์-กูเฮง” เข้าพรรค?

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันจันทร์ ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”