พระพยอมชี้ดำเนินคดีพระ เป็นการกวาดล้างศาสนา

เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ทีมข่าวสปริงนิวส์เดินทางไปสนทนากับ พระราชธรรมนิเทศ หรือพระพยอมกัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี พระพะยอมขอให้ประชาชนคิดดี พูดดี ประพฤติดี กำหนดจิตใจให้ตั้งอยู่ในศีลธรรม ไม่ยึดติด