ชาวพุทธว่าไง!”ตั้งคุกพระ”แก้ปัญหาสึกก่อนคดีสิ้นสุด

รายการ เจาะลึกทั่วไทย ToNight วันอังคาร ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 21.00 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”