วัดยานนาวา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ส่งกระแสจิตให้เยาวชนและโค้ช 13 คน

พระพรหมวชิรญาณ ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ได้มอบหมายให้ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ จ.เชียงราย และ จังหวัดใกล้เคียง ดูแล สนับสนุนการค้นหาเยาวชนและโค้ช 13 คน ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน