อ่างทอง ล็อก 3 ชั้นกันขโมยพระพุทธรูปทองคำ

ในจังหวัดอ่างทองมีพระพุทธรูปทองคำ ที่อัญเชิญมาจากภาคเหนือ มาประดิษฐานที่วัดจุฬามุนี ลักษณะสวยงาม สง่า ชาวบ้านบอกว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเกรงว่าจะมีคนขโมย จึงสร้างลูกกรงเหล็กปิดล็อก 3 ชั้นด้วยกัน