นายกฯชวนคนไทยทำบุญ เพื่อสิริมงคลต่อประเทศชาติ

นายกฯ ชวน ชาวพุทธ ถือศีล เข้าวัด ฟังธรรม เพื่อ ความสุข ความเจริญ เป็นสิริมงคลต่อประเทศชาติ-ครอบครัว ย้ำ สืบทอดมรดกล้ำค่าดำรงอยู่คู่สังคมไทย