ในหลวง ร.10 พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “น.ต.เกริกเกียรติ”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ แก่ นาวาอากาศตรี เกริกเกียรติ สุวรรณโณ หลังประสบอุบัติเหตุขณะฝึกบินโจมตีทางยุทธวิธี และเสียชีวิตบริเวณเขื่อนภูมิพล