“วิษณุ” แจงวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกยังไม่ชัดเจน

“วิษณุ”เผยยังไม่ทราบวันเวลาชัดเจนเกี่ยวกับวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพราะขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัย ส่วนโทษประหารที่เกิดขึ้นในรอบ 9 ปี ยันว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ