เจ้าอาวาสวัดดังแจง ไม่ได้เชิดเงินวัด 60 ล้าน

เจ้าอาวาสวัดดังเชียงราย กลับมาไกล่เกลี่ยกับกรรมการวัดและชาวบ้านกว่า 300 คน แจงไม่ได้เชิดเงิน 60 ล้านบาท แต่ยังไม่มีข้อยุติ