พบโบสถ์แกะสลักหินทรายประยุทธ์ แห่งเดียวในประเทศไทย ที่ จ.อ่างทอง

โบสถ์แกะสลักหินทรายประยุทธ์ แห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่วัดฝาง จ.อ่างทอง พบหลักฐานเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างในช่วงปีปี พ.ศ. 2300  หรือในช่วงสมัยสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร